Gespreksvoering en onderhandelingsruimte verbeteren

‘Betrekkelijk’ helpt bij de communicatie: om duidelijk te maken wat jullie zorgen, wensen en behoeften zijn, om echt gehoord te worden. ‘Betrekkelijk’ helpt ook om ineffectieve communicatiepatronen te doorbreken en respectvol ‘in contact’ te blijven, ook als de ideeën sterk verschillen of er heftige emoties in het geding zijn. ‘Betrekkelijk helpt vooral om onderliggende belangen te verkennen en nieuwe mogelijkheden, zo worden er betere besluiten bereikt en win-win situaties gecreëerd.

Dat kan door gesprekstechnieken en overlegvormen aan te bieden, door het vergroten van onderhandelingsvaardigheden en door verbindende communicatie-principes toe te passen voor een optimaal resultaat.

Als er vooral een behoefte of noodzaak blijkt om beter in overleg komen of de eigen onderhandelingsvaardigheden te versterken, dan werkt de psychomediator vooral communicatie-gericht.Hij biedt dan hulpmiddelen en technieken die gebaseerd zijn op ‘oplossingsgericht werken’ en ‘geweldloos (begripvol) communiceren’ en het zogenaamde ‘geven van effectieve ik-boodschappen’. De betrokkenen versterken zo hun invloed, onderling begrip en oplossingsbereidheid met communicatieve vaardigheden die ook buiten de conflictsituatie in de dagelijkse omgang nuttig zijn.