Verdelingsafspraken maken en vastleggen

‘Betrekkelijk’ helpt bij het maken van gezamenlijke afspraken: deze samen opstellen en laten vastleggen in een formele, voor beiden aanvaardbare overeenkomst. Er zijn standaardovereenkomsten te verkrijgen die je naar eigen inzicht en wensen voor jullie persoonlijke omstandigheden kunt invullen.

Dat kan een ouderschapsplan zijn, een omgangs- en contactregeling rond de kinderen, of een andere vorm van wilsovereenstemming tussen partijen (ex-partners, ouders) op een wijze die gezamenlijk gedragen wordt en wettig verantwoord is.

Als dit de belangrijkste, of meest urgente, hulpbehoefte is van de betrokkenen bij een bepaald conflict, dan werkt de psycho-mediator vooral contract-gericht. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen partijen, geeft objectieve informatie over relevante juridische en psychologische aspecten van de besproken oplossingsrichtingen en afspraken. Hij helpt de betrokkenen bij het formuleren van de teksten voor hun overeenkomst of stelt deze voor hen op.

De uitkomst is dan een schriftelijke en juridisch geldige overeenkomst van hetgeen tussen partijen ‘in rechte’ geldt, en wat hen dus verbindt tot nakoming.