Aanmelding en Begeleidingsovereenkomst
De vraag ‘hoe doen we het’ kan kort worden beantwoord: we doen het in samenspraak en stapsgewijs. Eerst komt de vraagverheldering: wat zouden jullie willen en wat kan Betrekkelijk daarin voor jullie betekenen. Dan komt het begeleidingsplan of mediation-overeenkomst: we zetten kort en kernachtig op papier hoe en wanneer we daar concreet mee aan de slag gaan.
Tijdens en na de uitvoering beoordelen we de opbrengst en tevredenheid. Na de geplande periode van één tot drie maanden eindigt het traject bij Betrekkelijk of start er een vervolgtraject met nieuwe doelen.

Telefonisch of webformulier
Het eerste contact met Betrekkelijk kan telefonisch of via de mail. U vindt onze contactgegevens hier. Het is de bedoeling dat een van de betrokkenen/cliënten zelf contact opneemt, of dat nu uit eigen beweging is of op verwijzing door bijvoorbeeld huisarts, gemeente of zorginstelling.
In dat eerste contact zal Betrekkelijk kort nagaan wat de globale aard van het conflict is, wie de andere partij(en) voor de begeleiding is/zijn, en hoe en wanneer Betrekkelijk daar ook contact mee op kan en mag nemen. Uit oogpunt van neutraliteit zullen wij namelijk geen contact opnemen met een andere partij voordat deze daarvan door de eerste partij op de hoogte is gesteld en heeft ingestemd met een dergelijk eerste telefonisch contact.

Oriënterend adviesgesprek
In een gezamenlijk oriënterend gesprek van maximaal 30 minuten wordt vervolgens bekeken wat de aard en globale inhoud van de conflictsituatie is, wat jullie er al aan hebben gedaan en nog zouden willen doen. We bespreken welke aanpak het meest passend is bij jullie ervaringen en onze eerste inschatting van wat wij kunnen betekenen. Als dat ‘te weinig’ is kunnen wij jullie desgewenst adviseren over alternatieven die meer passend zijn bij jullie hulpvraag of probleemsituatie.
Als er wel mogelijkheden en motivaties zijn dan bespreken we de inhoud van het op te stellen begeleidingsplan. Wij lichten toe wat de geraamde kosten zijn en gaan bij jullie na hoe deze gedragen en verdeeld worden.
Wij stellen dan het begeleidingsplan voor jullie traject bij Betrekkelijk op en sturen het jullie ter formele ondertekening. Als het akkoord is gaan we aan de slag.

Kosten
Betrekkelijk hanteert een standaard uurtarief van € 90,00 ongeacht het aantal deelnemers.

Dit bedrag is inclusief:
– het eerste kosteloze oriëntatiegesprek
– opstellen begeleidingsplan
– korte verslaglegging tijdens het traject
– verschuldigde BTW

Dit bedrag is exclusief:
– reiskosten
– de kosten voor het opstellen van een definitieve formele overeenkomst
– de kosten voor eventuele aanvullende juridische toetsingen of procedures
– kosten voor informaties van, of rapportages naar, derden.

Locatie
PsychomediationPraktijk ‘Betrekkelijk’
Van der Kaaijstraat 64
1815 VM ALKMAAR
Tel: 06-41095145 (maandag t/m vrijdag van 9.00 – 13.00)
info@betrekkelijk.nl
www.betrekkelijk.nl

KvK-nummer: 68631987, AGB-code: 98102749