Vakbekwaamheid

Psycholoog SKJ / NIP
‘Betrekkelijk’ is opgericht door Drs M.L. (Marcel) Ravier. Hij heeft in de jeugdzorg een brede expertise opgebouwd rond (echt)scheidingen en de ingrijpende gevolgen die dat kan hebben voor ouderschap, gezinsleven en het welzijn van kinderen, zowel professioneel als persoonlijk.

Portret van Marcel Ravier

Marcel Ravier

Marcel heeft als gedragswetenschapper/psycholoog bij diverse instellingen in de jeugdzorg gedegen kennis en veel ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende problematische gezins- en opvoedsituaties. Hij is bekend met het uitvoeren van diagnostiek, hulpverlening en ouderbegeleiding op dit gebied. Zijn specialisme is dan ook ‘gezinssysteemgericht werken’ en ‘complexe scheidingen’.

Marcel is een SKJ-gecertificeerd psycholoog (Stichting Kwaliteit Jeugdzorg) en als zodanig lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). U kunt hier meer lezen over de richtlijnen van het NIP.

Familie Mediator MfN
Na een aanvullende opleiding tot family-mediator is hij een gespecialiseerde praktijk gestart in psychologische begeleiding en conflictoplossing bij scheidingssituaties en opvoed(er)relaties.

Zijn ambitie is om op een begripvolle, nuchtere en flexibele wijze ouders en jeugdigen te begeleiden door de juridische, praktische en psychische gevolgen van een echtscheiding, en hen te helpen opnieuw stabiele en prettige opvoed(er)relaties te vormen en een gezond gezinsklimaat.

Marcel is MfN-gecertificeerd familie mediator en als zodanig aangesloten bij het SKM (Stichting Kwaliteit Mediators). U kunt hier de richtlijnen van het MfN inzien.

Korte professionele biografie

Begin jaren ’90 heeft Marcel tijdens zijn academische studie psychologie jarenlang als telefonisch hulpverlener en signaleringsonderzoeker bij de Kindertelefoon Amsterdam gewerkt met gezins- en opvoedproblematiek van kinderen en jongeren als aandachtsgebied. De kiem van zijn belangstelling voor gezins- en opvoedvraagstukken is daar gelegd. Vervolgens heeft hij diverse functies als projectontwikkelaar en kwaliteitsfunctionaris vervuld op het gebied van diagnostiek en interventie van jeugdproblematiek bij de toenmalige Bureaus Jeugdzorg in de regio.

Vanaf 2006 is Marcel werkzaam geweest in de jeugdzorg in de provincie Noord-Holland. Na een periode als gedragswetenschapper bij het crisisinterventieteam Jeugd is hij enige jaren adviserend en begeleidend psycholoog bij de jeugdbescherming geweest. In die hoedanigheid heeft hij de projectsturing en inhoudelijke expertise geleverd voor de methodiek ‘complexe scheidingen’ binnen deze organisatie. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan diverse projectmatige overleggen met ketenpartners, gericht op methodiek- en beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering op het gebied van ‘complexe scheidingen’.

Marcel is inmiddels vertrouwd met zeer uiteenlopende doelgroepen, leefsituaties, probleemaspecten en interventiemethoden in de jeugd- en gezinszorg. En goed bekend met de wettelijke kaders en procedures van familierecht, ouderlijk gezag en omgang. Als family-mediator is hij ook thuis in conflictbemiddeling, de juridische en zakelijke aspecten echtscheiding, waaronder het komen tot wettige en werkzame gedragen ouderschapsovereenkomsten.

Zijn beroepshouding en benadering is gericht op ‘verbinding en versterking’ en zijn kernkwaliteiten zijn:

begripvol, nuchter, veelzijdig