Psychomediation bij Betrekkelijk biedt effectieve ondersteuning en bemiddeling bij het duurzaam oplossen van ouderconflicten en opvoedingsspanningen door de betrokkenen zelf. Een neutrale deskundige, de psychomediator, helpt de betrokkenen om met elkaar in een opbouwende dialoog te komen naar gedeelde belangen, gezamenlijke afspraken en ontspannen verhoudingen.

Over conflicthantering
Er zijn veel manieren om met conflicten om te gaan. Je kunt confrontaties ontlopen om ruzie en escalaties te vermijden. Je kunt rechtszaken voeren om in het gelijk gesteld te worden. En van alles daar nog tussenin. Elke manier heeft zijn eigen voor- en nadelen, dat hangt sterk af van wat er op het spel staat en hoe belangrijk het behoud van de relatie met de andere partij (nog) voor je is. En natuurlijk van de vraag hoe anderen in de omgeving, jullie kinderen bijvoorbeeld, de gevolgen ervaren van jullie reacties en gedragingen.

Bij specifieke conflicten rond echtscheiding en de zorgen over de daardoor veranderende opvoedrelaties, is psychologische bemiddeling in opkomst als oplossingsmethode. Daar zijn twee belangrijke redenen voor:

  • Ten eerste: Omdat jullie partnerschap gestopt is maar jullie ouderschap nu eenmaal blijft, zal je toch een vorm van afstemming met elkaar moeten vinden en samen afspraken maken over de zorg voor jullie kinderen en het ouderschapsplan. Dat is een wettelijk vereiste, en in het belang van jullie kinderen. Dus ‘elkaar vermijden’ is eigenlijk geen optie.
  • Ten tweede: Omdat het voeren van procedures tegen elkaar de focus op de eigen standpunten en emoties alleen maar versterkt, gaat het zicht op de gedeelde belangen en de samenwerking verloren, en daarmee ook de basis voor gedegen gezamenlijk ouderschap naar de toekomst. Dat is een psychologisch gegeven, en niet in het belang van je kinderen. Dus ‘elkaar bestrijden’ is eigenlijk ook geen optie.

Zowel uit de juridische, wetgevende sector als uit psychologisch, hulpverlenend perspectief wordt het belang van ‘ouderschapsreorganisatie in samenspraak’ benadrukt. Dat is dan ook het fundament van onze aanpak: de bereidheid en het vermogen van de betrokkenen om er samen uit te komen te herstellen en te versterken. Op dit fundament staan de drie pijlers van de aanpak van Betrekkelijk.

De drie pijlers van Betrekkelijk
Deze drie pijlers zijn de gebieden waarop de begeleiding van Betrekkelijk gericht is:

  • eerlijk ouderschap, leidend tot de benodigde afspraken en documenten zoals een ouderschapsplan, een contact- of omgangsregeling of andere formele overeenkomsten.
  • duidelijke taal, leidend tot meer open communicatie, grip op de onderlinge contacten, en het ombuigen van ‘stressvolle interactiepatronen’ naar ‘constructieve dialoog’.
  • gezonde balans, leidend tot reëel vertrouwen in elkaar als medeopvoeders, een rechtvaardiger balans in ‘geven & ontvangen’ tussen ouders en een stabiel en ‘groeizaam’ opvoedklimaat

De geschiktheid van Betrekkelijk
Ook de gedegen aanpak van Betrekkelijk biedt nog geen garantie op een goed resultaat. Veel effectiviteitsonderzoek naar hulpverlening wijst op twee belangrijke factoren voor het slagen daarvan:
(a) jullie motivatie om ‘er uit te komen’ en de mate waarin wij deze, professioneel en persoonlijk, weten te versterken.
(b) de werkrelatie die wij krijgen met elkaar: je gehoord voelen, respectvolle bejegening en passende hulp zijn de sleutelwoorden.
Op deze site kun je verdere informatie vinden hierover:

Of het aanbod van Betrekkelijk aansluit bij jullie motivatie, kun je met de informatie hier wat beter bekijken.
Of wij de geschikte persoon in huis hebben voor jullie, is met de informatie hier wat beter te bepalen.
Een vrijblijvend, oriënterend gesprek met elkaar geeft misschien wel de beste indruk. Dat kan hier hier eenvoudig geregeld worden.