Psychomediation is een wijze van begeleiding bij conflictoplossing in scheidingsituaties, opvoed(er)relaties en familiekwesties die

  • overeenstemming bevordert bij het maken van gezamenlijke en wettige afspraken,
  • aandacht geeft aan meespelende emoties en onderliggende belangen en
  • herstel beoogt van een leefbare balans in de onderlinge persoonlijke verhoudingen

met het oog op herstel van een ontspannen en verantwoord leef- en opvoedklimaat

De kern van psychomediation

Psychomediation bij ‘Betrekkelijk’ is een integratie van familie-mediation en psychologische, (gezins)systeem-gerichte hulpverlening. Het biedt een brede benadering en aanpak van de praktische en juridische kanten, maar ook de diepere emotionele en relationele aspecten van conflictsituaties bij scheiding, opvoeding en ouderschap. Psychomediation is inzetbaar en helpend in de scheidings-overwegingsfase van relatie-onzekerheid, in het scheidingsproces zelf en in de uiteindelijke (re)stabilisatiefase van de nieuwe leef- en opvoedsituatie.

Er kan zo flexibel geschakeld tussen ‘contract-gericht’ (bindende afspraken maken en wettig vastleggen) ‘communicatie-gericht’ (onderling overleg en afstemming verbeteren) en ‘connectie-gericht’ (de ouderlijke relationele basis versterken), afhankelijk van de wensen en primaire behoeften. De aanpak met psychomediation berust dan ook op deze drie pijlers, en op het inzicht hoe hun onderlinge verband de opvoedrelaties en het gezinsklimaat kunnen stabiliseren.

Meer informatie over deze pijlers is op de volgende pagina’s te vinden:
  Eerlijk ouderschap na scheiding
  Duidelijke taal in opvoed(er)kwesties
  Gezonde balans in nieuwe verhoudingen

De kracht van psychomediation

De kracht van psycho-mediation bij ‘Betrekkelijk’ zit in de breedte van de expertise en lange ervaring die we in huis hebben. Dank zij deze veelzijdigheid kunnen we goed aansluiten bij de diverse hulpvragen en behoeften die de betrokkenen in dergelijke complexe situaties kunnen hebben. Onze flexibiliteit geeft veel ruimte aan onze cliënten om te bepalen hoe en wat ze willen uitzoeken en aangaan met elkaar tijdens onze begeleiding, zonder dat al snel een verwijzing of overdracht nodig is.
Continuïteit van hulpverlening en van begeleider bevordert ook de vertrouwdheid en openheid in de werkrelatie met ouders. Dat geeft zicht op, en aandacht voor, de betrokkenen die vaak niet aan tafel zitten maar wel van belang zijn, de kinderen en hun opvoedsituatie als geheel. De professionals bij ‘Betrekkelijk’ zijn dank zij hun jarenlange ervaring in de jeugdzorg goed op de hoogte van de hulpverleningsmogelijkheden en begeleidingsvormen in Noord-Holland en de Alkmaarse regio. Als er al verwezen moet worden dan gebeurt dat goed onderbouwd en ‘warm’ begeleid.

Meer informatie over de beoogde doelgroep(en) van Betrekkelijk kunt u hier vinden.

Meer informatie over het doorverwijzen van cliënten naar ‘Betrekkelijk’ en hoe concrete trajecten er uit kunnen zien is te vinden onder Hoe doen we het?.